0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Digitale transformatie binnen ziekenhuisafdelingen test

De impact van Big Data Analytics en Lightweight IT op innovatief vermogen en kwaliteit van zorg.

Introductie
Welkom bij deze enquête over digitale transformatie binnen Nederlandse ziekenhuisafdelingen.

Deze enquête is onderdeel van lopend onderzoek van de Open Universiteit. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerking van afstuderende studenten van de Master Business Process Management & IT aan de Open Universiteit, onder begeleiding van hoofdonderzoeker dr. Rogier van de Wetering, Associate Professor in Information Systems and Business Processes (rogier.vandewetering@ou.nl).

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd om deel te nemen aan dit onderzoek.

 

Achtergrond van dit onderzoek
Ziekenhuizen ervaren enorme druk bij het voldoen aan de stijgende vraag naar zorgdienstverlening. Deze stijgende vraag gaat gepaard met de groeiende verwachtingen van patiënten en eveneens groeiende personeelstekorten. Daarnaast hebben ziekenhuizen te maken met een dynamische omgeving die veelal gebukt gaat onder uitputtende management-, regelgevings- en administratieve processen. 

Onder deze lastige omstandigheden bieden nieuwe digitale informatietechnologieën ziekenhuizen diverse mogelijkheden om te innoveren en zo deze uitdagingen het hoofd te bieden. De manier van innoveren kent twee uitersten; exploreren (het verkennen van nieuwe mogelijkheden en radicale vernieuwingen) en exploiteren (het inzetten en incrementeel verbeteren van bestaande mogelijkheden). Het optimaal balanceren tussen deze twee uitersten bepaalt voor een groot deel het innovatief vermogen van een ziekenhuisafdeling.

Optimaal balanceren vereist bepaalde capaciteiten van ziekenhuisafdelingen, maar levert vele voordelen op. Ontwikkelingen als elektronische medische dossiers, Big Data Analytics, beslissingsondersteunende functionaliteiten, medische wearable technologie en mobiele gezondheidsapps kunnen worden ingezet om patiëntinformatie te verzamelen en beschikbaar te maken. Het vermogen om gebalanceerd deze innovatieve ontwikkelingen te implementeren én incrementeel door te ontwikkelen, leidt tot gelijktijdige radicale vernieuwingen in de daadwerkelijke zorgdienstverlening én stapsgewijze verbeteringen in de kwaliteit hiervan.

Dit onderzoek richt zich op de cruciale impact die Lightweight IT (flexibele digitale infrastructuur en eenvoudige IT-toepassingen, zoals tablets en apps) en Big Data Analytics Capability (optimalisatie van bedrijfsprocessen middels Big Data analyses van medische gegevens) hebben op het (gebalanceerde) innovatief vermogen van ziekenhuisafdelingen en de kwaliteit van zorg.

 

Structuur van de enquête
Deze enquête is als volgt gestructureerd: na enkele achtergrondvragen volgen vragen over Lightweight IT, Big Data Analytics Capability, het gebruik van Artificial Intelligence-toepassingen, en Evidence Based Decision Making Culture. Dit onderdeel wordt gevolgd door vragen over Innovatief Vermogen en Patient Agility. De enquête wordt afgesloten met vragen over Patient Service Performance en financiële-, operationele- en marktprestaties.

Het invullen van deze enquête zal maximaal 20 minuten duren.

 

Anonimiteit en vertrouwelijkheid
Alle verkregen resultaten blijven volledig anoniem en vertrouwelijk en worden alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. De onderzoeksgegevens worden op landelijk en geaggregeerd niveau geanalyseerd en zullen geen verwijzingen maken naar een individu of ziekenhuis. De gegevens blijven te allen tijde enkel toegankelijk voor de onderzoekers van dit onderzoek en worden niet verspreid aan derden.
Aan het einde van deze enquête heeft u de optie uw mailadres op te geven om de bevindingen en aanbevelingen van dit onderzoek te ontvangen. U kunt op elk moment gedurende het onderzoek uw deelname aan deze studie intrekken, mits u uw mailadres heeft opgegeven.

 

Er zijn 19 vragen in deze enquête.