0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

De ontwikkeling van kennisdeling binnen teams in een telewerkomgeving

Dit onderzoek gaat over de ontwikkeling omtrent kennisdeling in thuiswerkende teams.  Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de zakelijke en particuliere klantenservicemedewerkers. Om dit onderwerp te onderzoeken is het nodig om informatie te verzamelen van werknemers die op dit moment werkzaam zijn in Nederland. Als u akkoord gaat met deelname, wordt u vriendelijk verzocht om éénmaal een online vragenlijst in te vullen van ongeveer 5-10 minuten. Deze vragenlijst is bedoeld om de onderzoeker te helpen bij het verkrijgen en begrijpen van uw ervaringen omtrent de ontwikkeling van kennisdeling in teams die op afstand werken als gevolg van COVID-19 en het effect hiervan op de medewerkersresultaten.

 

Verdere informatie over de deelname, voordelen, risico's en vetrouwelijkheid kan je vinden door het volgende document te openen:

Deelname en vertrouwelijkheid

 

Er zijn 28 vragen in deze enquête.
Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.


Graag hieronder het vakje aanvinken voor het mogen gebruiken van de data voor wetenschappellijke doeleiden. Druk vervolgens op "Volgende" om de enquête te starten.